Information om tjänsten


Via MedixLAB hemprovtagning-tjänsten kan du gratis beställa hem en provtagningsförpackning, om din företagshälsovård omfattar denna tjänst eller om tjänsten ingår i sjuk- och hälsovården i din hemkommun. Om du själv bekostar tjänsten, kan du beställa provtagningsförpackningen efter du betalat den. Om tjänsten omfattas av din företagshälsovård, behöver du från din arbetsplats en arbetsplatsspecifik och tidvis varierande beställningsrättskod som påvisar din beställningsrätt.

Du loggar in på tjänsten med dina nätbankskoder. När du beställer en förpackning för salmonellaprov ska du i samband med beställningen ange när du behöver förpackningen. Du kan till exempel beställa den redan innan när du åker på resa. När du beställer en provtagningsförpackning, får laboratoriet ett meddelande om detta och skickar förpackningen till angiven adress. Samtidigt skapas det automatiskt en remiss för undersökningen i fråga. Provtagningsförpackningen innehåller provtagningsinstruktioner och nödvändiga instrument för att ta provet och skicka det till Förenade Medix Laboratorier för analys.

Vi behandlar dina resultat strikt konfidentiellt. Du får ett textmeddelande om att provresultaten är färdiga och du kan se dina resultat via MedixLAB hemprovtagning-tjänsten med dina personliga nätbankkoder. Om tjänsten ingår i sjuk- och hälsovården som tillhandahålls av din kommun eller din företagshälsovård erbjuder den förmedlas provresultaten automatiskt också till din kommun eller företagshälsovård.

Tjänsten tillhandhålls av Förenade Medix Laboratorier.