Information om företaget


Förenade Medix Laboratorier Ab är ett finländskt serviceföretag som erbjuder omfattande laboratorietjänster. Vi producerar årligen totalt ca 3,5 miljoner laboratoriesvar och betjänar hälso- och sjukvården i hela Finland. Våra kunder omfattar bl.a. läkarstationer inom den privata sektorn, sjukhuslaboratorier och bashälsovården inom den offentliga sektorn. Världsantidopingbyrån (WADA) har godkänt vårt dopinglaboratorium som ett av världens 32 dopinglaboratorier och vi utför därför dopingtestning på både nationell och internationell nivå. Dessutom betjänar vi privatpersoner direkt via tjänsten MedixLab Kotinäyte.

Kvalitet är en ledstjärna i vår verksamhet och vårt laboratorium visar årligen sin kompetens per specialområde för Säkerhets- och kemikalieverkets avdelning FINAS.

Vi lanserade en tjänst för distanstestning 2014 och öppnade då tjänsten för kommuner och organisationer i serviceportalen Telelab.fi. Följande år öppnades distanstestningen för företag och från och med 2016 har privatpersoner tillgång till tjänsten via MedixLab-portalen. Distanstester sänker tröskeln för testning. Dessutom sparar de både tid och möda för kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal och privatpersoner. Distanstestning är redan i många kommuner etablerad praxis vid testning av klamydia och gonorré. Många företag inom livsmedelsbranschen använder sig av distanstestning för salmonella. Arbetstagarna kan då själva skriva ut salmonellaintyget och vidarebefordra det till sin arbetsgivare.